Χριστίνα Σταρακά: Φέρνει στη Βουλή με ερώτηση τη δυνατότητα συμμετοχής αγροτών στην πρόσκληση Μετατροπής Βιολογικών προϋπολογισμού ύψους 287 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για ρουσφετολογικές διατάξεις και υπόνοια σκανδάλου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συνυπεύθυνη του ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χριστίνα Σταρακά, με την οποία ζητάει διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στην πρόσκληση Μετατροπής Βιολογικών προϋπολογισμού ύψους 287 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα αφορά την 1η Πρόσκληση για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)» της ΚΑΠ 2023-2027. Σκοπός της πρόσκλησης είναι «η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της παρέμβασης για την εφαρμογή των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών».

Προκειμένου μάλιστα να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ωστόσο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η βουλευτής το σημείο αυτό είναι προβληματικό, καθώς: «Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω πρόσκληση περιέχει ρουσφετολογικές διατάξεις. Για παράδειγμα, το βασικό κριτήριο ένταξης, να μην περιλαμβάνονται δηλαδή οι εκτάσεις σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π στις 15 Ιουνίου 2024 αφήνει ανοιχτό το “παράθυρο” σε συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών που είχαν πιστοποίηση μέχρι τις 15 Ιουνίου, να την “κόψουν” και να συνάψουν σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης από τις 16 μέχρι τις 30 Ιουνίου. Συνεπώς, την πιστοποίηση μπορούν να την άρουν όσοι πληρώθηκαν διατήρηση μέσω των οικολογικών σχημάτων. Από την άλλη, αποκλείονται για παράδειγμα, όσα αγροτεμάχια και εκτροφές είναι στο ΠΑΑ και έχουν πολυετείς δεσμεύσεις (3ετία) και αγροτεμάχια που είναι δηλωμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών κ.α. Επίσης αποκλείονται τοπικές καλλιέργειες τύπου βάμβακος, ρυζιού και ακτινιδίου από την προκήρυξη».

Κάτι τέτοιο σημαίνει όμως ότι θα μιλάμε για μια σκανδαλώδη δημιουργία δικαιούχων δύο ταχυτήτων, με υπογραφή μάλιστα του απερχόμενου Υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Χριστίνα Σταρακά ρωτά τον νέο Υπουργό αν θα προβεί στην άμεση διόρθωση της παραπάνω αδικίας και με ποιο τρόπο, ζητώντας παράλληλα συγκεκριμένες διευκρινίσεις για το τι διορθώσεις πρόκειται να γίνουν ώστε να προβλεφθούν επιπλέον ενισχύσεις σε βιολογικά, τοπικά προϊόντα όπως είναι το βαμβάκι, το ρύζι και το ακτινίδιο.

Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Τσιάρα

Θέμα: Ρουσφετολογικές διατάξεις προκύπτουν από την προδημοσίευση των βιολογικών ενισχύσεων.

Κύριε Υπουργέ,

Στις 13-6-2024 υπό την εποπτεία του προκατόχου σας κ. Αυγενάκη, προδημοσιεύτηκε από τη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η πρόσκληση Μετατροπής των βιολογικών με προϋπολογισμό 287 εκατ. ευρώ με τον τίτλο: «1η Πρόσκληση για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 – <<Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)>>, του άρθρου 70 <<Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης>> του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027». Όπως αναφέρεται στο κείμενο σκοπός της πρόσκλησης είναι «η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της παρέμβασης για την εφαρμογή των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών». Για τον λόγο αυτό, ορίζονται οι δύο δράσεις της πρόσκλησης. Η πρώτη δράση αφορά ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία και η δεύτερη ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Το έτος 2024 θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν συμβάσεις με πιστοποιητές για αγροτεμάχια ή εκτροφές σε κάποια από τις δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου με καταληκτική ημερομηνία τις 30 Ιουνίου 2024. Οι εντάξεις στο Μέτρο θα γίνουν με βάση το ΟΣΔΕ 2024 και οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π. Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις της Παρέμβασης Π3-70-2.1, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικές εκμεταλλεύσεις, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως να μην περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π στις 15 Ιουνίου 2024, μια ημέρα πριν από την έναρξη της πρόσκλησης, ώστε να μπορούν να λάβουν την πιστοποίηση έχοντας υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024, και έχοντας συνάψει σύμβαση με ΟΕ&Π από τις 16 έως τις 30 Ιουνίου 2024. Στη συνέχεια ορίζονται συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες καλλιέργειες, τα ζώα και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας της εκμετάλλευσης, οι αρχές των κριτηρίων επιλογής, οι ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης – δεσμεύσεις δικαιούχων, το είδος της χορηγούμενης ενίσχυσης και ο προϋπολογισμός για την χρηματοδότηση των δύο δράσεων αξίας 287 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω πρόσκληση περιέχει ρουσφετολογικές διατάξεις. Για παράδειγμα, το βασικό κριτήριο ένταξης, να μην περιλαμβάνονται δηλαδή οι εκτάσεις σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π στις 15 Ιουνίου 2024 αφήνει ανοιχτό το “παράθυρο” σε συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών που είχαν πιστοποίηση μέχρι τις 15 Ιουνίου, να την “κόψουν” και να συνάψουν σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης από τις 16 μέχρι τις 30 Ιουνίου. Συνεπώς, την πιστοποίηση μπορούν να την άρουν όσοι πληρώθηκαν

διατήρηση μέσω των οικολογικών σχημάτων. Από την άλλη, αποκλείονται για παράδειγμα, όσα αγροτεμάχια και εκτροφές είναι στο ΠΑΑ και έχουν πολυετείς δεσμεύσεις (3ετία) και αγροτεμάχια που είναι δηλωμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών κ.α. Επίσης αποκλείονται τοπικές καλλιέργειες τύπου βάμβακος, ρυζιού και ακτινιδίου από την προκήρυξη.

Επειδή ο προκάτοχος σας, πριν αποχωρήσει από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ εισηγήθηκε την δημιουργία δικαιούχων δύο ταχυτήτων, αυτών που μπορούν να “μπουν από το παράθυρο” αίροντας από τις 15 Ιουνίου την ενεργή πιστοποίηση των αγροτεμαχίων τους και να υποβάλουν από την επομένη νέα αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση των βιολογικών και αυτών που αποκλείονται από την ένταξη τους σε αυτή,

ερωτάστε κ. Υπουργέ:

1) Θα προβείτε στην άμεση διόρθωση της παραπάνω αδικίας που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να “κόψουν” από τις 15 Ιουνίου την πιστοποίηση με την οποία έλαβαν πληρωμή eco-schemes για τη Διατήρηση, ώστε να μπορούν να μπουν στη νέα προκήρυξη εξαιρώντας όσους έχουν μέχρι σήμερα άρει την πιστοποίηση και έχουν ενταχθεί στην νέα προκήρυξη των βιολογικών;

2) Πώς σκοπεύετε να διορθώσετε την παραπάνω μεροληπτική και προκλητική αβλεψία του προκατόχου σας;

3) Τι προτίθεστε να πράξετε για να διορθώσετε το προγραμματικό κενό της πρόσκλησης, ώστε να προβλέπονται ενισχύσεις σε βιολογικά, τοπικά προϊόντα όπως είναι το βαμβάκι, το ρύζι και το ακτινίδιο;

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2024

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χριστίνα Σταρακά