Χριστίνα Σταρακά: Ερώτηση για τον κίνδυνο καθυστερήσεων στην υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Ο κίνδυνος μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, απώλειας ενισχύσεων για τους κτηνοτρόφους και πιθανών νέων καταλογισμών εκ μέρους της ΕΕ εις βάρος του αγροτικού κόσμου και της χώρας, επισημαίνεται σε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που κατέθεσε με πρωτοβουλία της η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και συνυπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Χριστίνα Σταρακά.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που περιλαμβάνει την ανάληψη εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξής και Τροφίμων για 11 από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας, συνεπάγεται για ακόμη μια φορά μέσα στα πέντε χρόνια διακυβέρνησης από τη ΝΔ, η μετάθεση υλοποίησης τους για άλλα δύο χρόνια.

Ειδικότερα, στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι «από τα προβλεπόμενα και τις νέες διαδικασίες και ρυθμίσεις, προκύπτει ότι τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης δεν θα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων έτοιμα πριν το τέλος του 2025  για να εφαρμοσθούν με την Νέα  ΚΑΠ 2023-27, δηλαδή το πιθανότερο από το 2026. Επομένως με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου το 2024 για την εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων, τίθενται σε κίνδυνο όλες οι σχετικές πληρωμές για τους κτηνοτρόφους που θα συνδέονται με τα  Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.»

Ακόμη, «Τα προβλήματα από την έλλειψη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης έχουν γίνει αντιληπτά πλέον από τους κτηνοτρόφους, τόσο με τις παράτυπες κατανομές Εθνικού Αποθέματος από το 2018, όσο και με τις μειωμένες ενισχύσεις που έλαβαν το 2023, καθώς επίσης και με την αδυναμία ολοκληρωμένης εφαρμογής των  οικολογικών σχημάτων για τους κτηνοτρόφους, που συνεπάγεται και αυτό μια επί πλέον δυσμενή μεταχείριση της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων και μια πραγματική απώλεια ενισχύσεων.».

Την ίδια στιγμή ,η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απευθύνει καίρια ερωτήματα προς το ΥπΑΑΤ για το αν και πώς σκοπεύει να διαχειριστεί το τόσο πολύπλοκο ζήτημα των ΔΣΒ με τρόπο που δεν θα βλάψει τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων.

Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λ. Αυγενάκη

Θέμα: Μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης οδηγούν σε απώλεια ενισχύσεων από τους κτηνοτρόφους στο πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ και σοβαρούς κινδύνους νέων καταλογισμών.

Κύριε Υπουργέ,

Με το από 29/11/2023 δελτίο τύπου ανακοινώσατε την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την ανάληψη εκπόνησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξής και Τροφίμων. Η επίκληση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα δώσει τη δυνατότητα στο ΥΠΑΑΤ να υλοποιήσει αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία για 11 από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας, συνεπάγεται, για ακόμη μια φορά μέσα στα πέντε χρόνια διακυβέρνησης από τη ΝΔ, τη μετάθεση υλοποίησης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης για τους ελληνικούς βοσκότοπους για άλλα δύο χρόνια. Συγκεκριμένα, από τα προβλεπόμενα και τις νέες διαδικασίες και ρυθμίσεις, προκύπτει ότι τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης δεν θα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων έτοιμα πριν το τέλος του 2025  για να εφαρμοσθούν με την Νέα  ΚΑΠ 2023-27,  δηλαδή το πιθανότερο από το 2026. Επομένως με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου το 2024 για την εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων, τίθενται σε κίνδυνο όλες οι σχετικές πληρωμές για τους κτηνοτρόφους που θα συνδέονται με τα  Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.

Τα προβλήματα από την έλλειψη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης έχουν γίνει αντιληπτά πλέον από τους κτηνοτρόφους, τόσο με τις παράτυπες κατανομές Εθνικού Αποθέματος από το 2018, όσο και με τις μειωμένες ενισχύσεις που έλαβαν το 2023, καθώς επίσης και με την αδυναμία ολοκληρωμένης εφαρμογής των  οικολογικών σχημάτων για τους κτηνοτρόφους, που συνεπάγεται και αυτό μια επί πλέον δυσμενή μεταχείριση της κτηνοτροφίας και των κτηνοτρόφων και μια πραγματική απώλεια ενισχύσεων. Αυτό είναι το συμπέρασμα από το περιεχόμενο  της ανακοίνωσης «Επιπλέον, υπάρχει σχετική μέριμνα από την πλευρά του ΥΠΑΑΤ για ανάληψη εξ΄ αρχής της διαγωνιστικής διαδικασίας προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ενιαίας διαχείρισης, αλλά και της ταχύτερης υλοποίησης ενός τόσο σημαντικού έργου», που στερείται οποιαδήποτε πρακτικής αξίας αφού δεν έχει κανένα χρονοδιάγραμμα και καμία λεπτομέρεια υλοποίησης.  Τα μόνα που πραγματικά προκύπτουν από αυτή την αναφορά είναι τα εξής:

• Μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία αλλεπάλληλων παρατάσεων και μεταθέσεων υποτιθέμενων χρόνων ολοκλήρωσης και μία επί σειρά απουσία καταγραφής των πραγματικά βοσκήσιμων γαιών και του πραγματικού ζωικού κεφαλαίου,

• Παραμονή σε ισχύ της ΚΥΑ 873/2015 της εικονικής κατανομής βοσκοτόπων, που ενέχει στρεβλώσεις, αδικίες και διαρκείς ενστάσεις των κτηνοτρόφων.

• Χρήση της παραπάνω κατανομής βοσκοτόπων από επιτήδειους και υποτιθέμενους αγρότες για δήλωση των εν λόγω βοσκοτόπων κάθε επόμενη χρονιά ως ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα από ιδιώτες.

Πλήρη σύγχυση και αδυναμία στην εφαρμογή των κτηνοτροφικών οικολογικών σχημάτων της νέας ΚΑΠ 23-27, στερώντας τεράστια ποσά ενισχύσεων από τους κτηνοτρόφους.

Διαρκή επιβολή καταλογισμών εκ μέρους των οργάνων της ΕΕ για τη μη ύπαρξη των ΔΣΒ και αδυναμία της χώρας στο να καταγράψει και να ενισχύσει τις πραγματικές βοσκήσιμες γαίες, εν έτει πλέον 2024.

• Μη συμμόρφωση της χώρας με τις συστάσεις της ΕΕ ως προς τη μη ύπαρξη των  Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, ήδη από το καλοκαίρι του 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε τι συνίσταται η  πραγματική μέριμνα που έλαβε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ώστε να  υπάρξει ταχύτερη υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου που η μη ολοκλήρωσή του βλάπτει σημαντικά τους κτηνοτρόφους και δημιουργεί κάθε χρόνο κινδύνους καταλογισμών;

2. Θα τηρηθεί το ισχύον χρονικό όριο της ολοκλήρωσης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης πριν τις  31/12/2024 με βάση την απαίτηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ 2023-27 για να μην έχουν απώλειες ενισχύσεων οι κτηνοτρόφοι;

3. Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές από το ΥΠΑΑΤ σε ανθρώπινους αλλά και τεχνικούς πόρους ώστε να υποστηριχθεί το έργο έγκαιρα και ορθά;

4. Έχει ληφθεί υπόψη το θέμα των ανελαστικών ημερομηνιών της διαγωνιστικής διαδικασίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τυχόν προδικαστικών προσφυγών των διαγωνιζόμενων;

5. Είναι στις προθέσεις του ΥΠΑΑΤ να εφαρμοσθούν προσωρινά διαχειριστικά σχέδια από την 1.1.2025 με τη συνεργασία των κατά τόπους οργανώσεων των κτηνοτρόφων και των συνεταιρισμών ώστε να μην υπάρξουν απώλειες ενισχύσεων από την αδυναμία εφαρμογής των οικολογικών σχημάτων;

Αθήνα 9.1.2024

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Χριστίνα Στάρακα